BIOLAB is a QUALITY

CONFIRMED BY RESEARCH!

 

We systematically present you the tests of our products, which are done in proven laboratories.

 
Biolab does not shy away from questions about research and product quality. Probably already at this point we are number 1 in the market. We provide you with the research and access to it directly from the laboratory website.

PEG-MGF

Date: 2022-03-29

 

A peak of the desired substance appeared in the test sample during the linear gradient analysis in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1% trifluoroacetic acid. Its concentration after comparison with the reference chromatogram is 4.12mg.

ADAMAX

Date: 2022-03-29

 

A peak of the desired substance appeared in the test sample during the linear gradient analysis in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1% trifluoroacetic acid. Its concentration after comparison with the reference chromatogram is 10.36mg.

FRAGMENT 176-191

Date: 2022-03-29

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 4,96mg.

PURE POWER

Date: 2022-03-10


In the test sample, during the gradient analysis in solutions of H20 with the addition of 0.06mol/L k2hpo4 and 0.04mol/L kh2po4 and pure acetonitrile, peaks of the substances sought appeared. Their concentration after comparison with the reference chromatograms is shown in the table above.

NIGHT BLEND

Date: 2022-03-09

 

In the test sample, during the linear gradient analysis in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0.1% trifluoroacetic acid, as well as during the second gradient analysis in solutions of H20 with the addition of 0.06mol/L k2hpo4 and 0.04mol/L KH2PO4 and pure acetonitrile, peaks of the desired substances appeared. Their concentration after comparison with the reference chromatogram is shown in the table above.

THYMOSIN ALPHA-1

Date: 2022-02-17

 

A peak of the desired substance appeared in the test sample during the linear gradient analysis in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1% trifluoroacetic acid. Its concentration after comparison with the reference chromatogram is 5.29mg.

CORTAGEN

Date: 2022-02-17

 

A peak of the desired substance appeared in the test sample during the linear gradient analysis in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1% trifluoroacetic acid. Its concentration after comparison with the reference chromatogram is 20.79mg.

B7-33

Date: 2022-02-17

 

A peak of the desired substance appeared in the test sample during the linear gradient analysis in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1% trifluoroacetic acid. Its concentration after comparison with the reference chromatogram is 5.96mg.

CJC-1295 + DAC

Date: 2022-02-02

 

A peak of the desired substance appeared in the test sample during the linear gradient analysis in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1% trifluoroacetic acid. Its concentration after comparison with the reference chromatogram is 5.01mg.

BPC-157

Date: 2022-02-02

 

A peak of the desired substance appeared in the test sample during the linear gradient analysis in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1% trifluoroacetic acid. Its concentration after comparison with the reference chromatogram is 5.35mg.

DSIP

Date: 2022-02-02

 

A peak of the desired substance appeared in the test sample during the linear gradient analysis in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1% trifluoroacetic acid. Its concentration after comparison with the reference chromatogram is 4.97mg.

N-ACETYL SELANK

Date: 2022-01-27

 

A peak of the desired substance appeared in the test sample during the linear gradient analysis in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1% trifluoroacetic acid. Its concentration after comparison with the reference chromatogram is 4.99mg.

N-ACETYL SEMAX

Date: 2022-01-27

 

A peak of the desired substance appeared in the test sample during the linear gradient analysis in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1% trifluoroacetic acid. Its concentration after comparison with the reference chromatogram is 53.21mg.

GHRP-2

Date: 2022-01-27

 

A peak of the desired substance appeared in the test sample during the linear gradient analysis in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1% trifluoroacetic acid. Its concentration after comparison with the reference chromatogram is 10.03mg.

TB-500

Date: 2022-01-26

 

A peak of the desired substance appeared in the test sample during the linear gradient analysis in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1% trifluoroacetic acid. Its concentration after comparison with the reference chromatogram is 9.92mg.

CJC-1295

Date: 2022-01-27

 

A peak of the desired substance appeared in the test sample during the linear gradient analysis in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1% trifluoroacetic acid. Its concentration after comparison with the reference chromatogram is 5.16mg.

MELANOTAN 2

Date: 2022-01-26

 

A peak of the desired substance appeared in the test sample during the linear gradient analysis in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1% trifluoroacetic acid. Its concentration after comparison with the reference chromatogram is 10.18mg.

N-ACETYL EPITHALON

Date: 2022-01-26

 

A peak of the desired substance appeared in the test sample during the linear gradient analysis in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1% trifluoroacetic acid. Its concentration after comparison with the reference chromatogram is 9.71mg.

EPITHALON

Date: 2022-01-26

 

A peak of the desired substance appeared in the test sample during the linear gradient analysis in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1% trifluoroacetic acid. Its concentration after comparison with the reference chromatogram is 10.13mg.

L-CARNITINE

Date: 2022-01-25

 

A peak of the desired substance appeared in the test sample during the linear gradient analysis in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1% trifluoroacetic acid. Its concentration after comparison with the reference chromatogram is 210.81 mg/ml.

SUPER GHK-COPPER INTENSIVE SERUM

Date: 2022-01-12

 

In the test sample, during the linear gradient analysis in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1% trifluoroacetic acid, peaks of the desired substance appeared. Its concentration after comparison with the reference chromatogram is 262.05mg.

SUPER GHK-COPPER INTENSIVE CREAM

Date: 2022-01-12

 

In the test sample, during the linear gradient analysis in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1% trifluoroacetic acid, peaks of the desired substance appeared. Its concentration after comparison with the reference chromatogram is 216.15mg.

LUXURY VIP CREAM

Date: 2022-01-12

 

In the test sample, during the linear gradient analysis in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1% trifluoroacetic acid, peaks of the desired substance appeared. Its concentration after comparison with the reference chromatogram is 495.65mg.

BPC-157

Date: 2021-12-28

 

In the test sample during the analysis by the linear gradient method in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1%, peaks of the desired substance appeared. Its height after comparison with the standard chromatogram is 98.41mcg.

GHK-CU

Date: 2021-12-23

 

In the test sample during the analysis by the linear gradient method in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1%, peaks of the desired substance appeared. Its amount after comparison with the standard chromatogram is 49.22mg and 97% purity.

GHRP-2 MOD-GRF

Date: 2021-12-14

 

In the test sample during the analysis by the linear gradient method in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1%, peaks of the substances sought appeared. Their amount after comparison with the standard chromatogram is 5.07mg for GHRP-2 and 5.21mg for MOD-GRF 1-29.

IPAMORELIN MOD-GRF 1-29

Date: 2021-12-14

 

In the test sample during the analysis by the linear gradient method in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1%, peaks of the substances sought appeared. Their height after comparison with the standard chromatogram is 3.02mg for Ipamorelin and 3.13mg for MOD-GRF 1-29.

TB-500 BPC-157

Date: 2021-12-14

 

In the test sample during the analysis by the linear gradient method in solutions of H20 and acetonitrile with the addition of 0,1%, peaks of the substances sought appeared. Their amount after comparison with the standard chromatogram is 5.10mg for TB-500 and 5.55mg for BPC-157.

BIOLAB to JAKOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI!

 

Systematycznie przedstawiamy Wam badania naszych produktów, które są robione w sprawdzonych laboratoriach.

 
Biolab nie unika pytań o badania i o jakość produktów.
Prawdopodobnie już w tym momencie jesteśmy numerem 1 na rynku.
Przekazujemy Wam badania oraz dostęp do nich bezpośrednio ze stron laboratorium.

Data: 2022-04-27

 

Badaną próbkę naniesiono w ilości 2ul na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą

gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik

szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 51,78mg. Wysokość

błędu pomiarowego wynosi +- 0,05mg.

Data: 2022-03-29

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 4,12mg. 

Data: 2022-03-29

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 10,36mg.

Data: 2022-03-29

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 4,96mg.

Data: 2022-03-10


W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu w roztworach H20 z dodatkiem 0.06mol/l K2hPO4 i 0.04 mol/l KH2PO4 oraz czystego Acetonitrylu pojawiły się piki szukanych substancji. Ich stężenie po przyrównaniu do chromatogramów wzorcowych przedstawia tabela powyżej.

Data: 2022-03-09

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego, a także podczas drugiej analizy metodą gradientu w roztworach H20 z dodatkiem 0.06mol/l K2hPO4 i 0.04 mol/l KH2PO4 oraz czystego Acetonitrylu pojawiły się piki szukanych substancji. Ich stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego przedstawia tabela powyżej.

Data: 2022-02-17

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 5,29mg.

Data: 2022-02-17

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 20,79mg.

Data: 2022-02-17

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 5,96mg. 

Data: 2022-02-02

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 5,01mg. 

Data: 2022-02-02

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 5,35mg.

Data: 2022-02-02

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 4,97mg.

Data: 2022-01-27

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 4,99mg.

Data: 2022-01-27

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 53,21mg.

Data: 2022-01-27

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 10,03mg.

Data: 2022-01-26

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 9,92mg.

Data: 2022-01-27

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 5,16mg.

Data: 2022-01-26

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 10,18mg.

Data: 2022-01-26

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 9,71mg.

Data: 2022-01-26

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 10,13mg.

Data: 2022-01-25

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 210,81mg/ml.

Data: 2022-01-12

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się piki szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 262,05mg.

SUPER GHK-COPPER INTENSIVE CREAM

Data: 2022-01-12

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się piki szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 216,15mg.

Data: 2022-01-12

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się piki szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 495,65mg.

Data: 2021-12-28

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% pojawił się piki szukanej substancji. Jego wysokość po przyrównaniu do chromatogramu
wzorcowego wynosi 98,41mcg.

Data: 2021-12-23

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% pojawił się piki szukanej substancji. Jego wysokość po przyrównaniu do chromatogramu
wzorcowego wynosi 49,22mg oraz 97% czystości.

Data: 2021-12-14

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% pojawiły się piki szukanych substancji. Ich wysokość po przyrównaniu do chromatogramu
wzorcowego wynosi 5,07mg dla GHRP-2 oraz 5,21mg dla MOD-GRF 1-29.

Data: 2021-12-14

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% pojawiły się piki szukanych substancji. Ich wysokość po przyrównaniu do chromatogramu
wzorcowego wynosi 3,02mg dla Ipamorelin oraz 3,13mg dla MOD-GRF 1-29.

Data: 2021-12-14

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% pojawiły się piki szukanych substancji. Ich wysokość po przyrównaniu do chromatogramu
wzorcowego wynosi 5,10mg dla TB-500 oraz 5,55mg dla BPC-157.